Kärnkraftsindustrins ansvar

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)

Enligt Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet är det kärnkraftsindustrins ansvar att ta hand om det radioaktiva avfall som uppkommer av dess verksamhet. De företag som äger kärnkraftverken (kärnkraftsföretagen), bildade på 1970-talet Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) som har i uppdrag att ta hand om kärnavfallet och det använda kärnbränslet samt att uppföra och driva slutförvar och mellanlager för detta.

Kärnkraftsföretagen

Kärnraftsföretagen är de företag som har tillstånd att driva reaktorer, de kallas även reaktorinnehavarna:
Barsebäck Kraft AB (tillståndshavare för Barsebäck 1–2) (båda reaktorerna är avställda och ska avvecklas)
OKG Aktiebolag (tillståndshavare för Oskarshamn 1–3) (O1 och O2 är avställda och ska avvecklas)
Ringhals AB (tillståndshavare för Ringhals 1–4) (R1 och R2 är avställda och ska avvecklas)
Forsmarks Kraftgrupp AB (tillståndshavare för Forsmark 1–3)

Planen är att driva de reaktorer som inte avvecklas nu en bit in på 2040-talet.

SKB ägs av kärnkraftsföretagen och dess ägare:

  • Sydkraft Nuclear power AB
  • Vattenfall AB
  • Forsmarks Kraftgrupp AB
  • OKG Aktiebolag

Läs mer under organisation på SKB:s webbplats:
http://www.skb.se/