Avveckling av övriga kärntekniska anläggningar

Här finns länkar om du vill läsa om andra kärntekniska anläggningar (än kärnkraftsreaktorerna) som håller på eller har avvecklats.

Läs mer på Strålsäkerhetsyndighetens (SSM) webbplats om anläggningarna nedan:
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/karnkraft/avveckling-av-karntekniska-anlaggningar-i-sverige/.

Forskningsreaktorerna i Studsvik R2 och R2-0 – Vattenfall ansvarar
Länk till Vattenfalls webbplats:
https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/nyheter-pressmeddelanden/nyheter/2020/lyckad-rivning-av-reaktorerna-i-studsvik

Ranstadsverket friklassat
Länk till att SSM friklassat Ranstadsverket: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2019/stralsakerhetsmyndigheten-har-beslutat-att-friklassa-ranstadverket/

Ågestareaktorn – Vattenfall ansvarar
Länk till Vattenfall:
https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vara-energislag/karnkraft/avveckling-av-agestaverket
Vattenfall ansvarar för nedmontering och rivning av kärnkraftvärmeverket Ågesta (Ågestareaktorn) som ägs av Vattenfall AB. I Fud 2019 går det också att läsa om Vattenfalls planer för Ågestareaktorn. 

Rapport om äldre anläggningar

I rapporten av SSM 2013:23 Kartläggning av ett antal redan avvecklade anläggningar där radioaktivt material har lagrats eller hanterats - Strålsäkerhetsmyndigheten finns information om äldre anläggningar.

Läs rapporten