Reaktorer som ska avvecklas

Reaktorinnehavarna har (av de sammanlagt 12 st kärnkraftsreaktorerna) permanent stängt av 6 st reaktorer och planen är att dessa ska avvecklas och rivas under 2020-talet. Sist i tur att tas ur drift var Ringhals 1 som stängdes av i slutet av 2020. Reaktorinnehavarnas plan enligt Fud 2019 är att de övriga 6 st reaktorerna ska drivas i 60 år vilket innebär att de tas ur drift mellan år 2040–45.

Besluten att stänga av de två reaktorerna i Barsebäck hade politiska skäl, medan det fanns bl.a. ekonomiska skäl bakom besluten att stänga av de fyra äldsta reaktorerna i Oskarshamn och Ringhals.

Översikt av de 12 st reaktorerna i Sverige som är uppdelade på 4 st kärnkraftverk med respektive reaktorinnehavare:

Barsebäck Kraft AB (ägare Sydkraft Nuclear Power AB):
- B1, B2 båda är permanent avstängda och storskalig nedmontering och rivning pågår sedan 2020.

OKG Aktiebolag AB (majoritetsägare Sydkraft Nuclear Power AB):
- O1, O2 båda är permanent avstängda och storskalig nedmontering och rivning pågår sedan 2020.
- O3 planeras vara i drift till 2045.

Ringhals AB (majoritetsägare Vattenfall):
-R1, R2  båda är permanent avstängda och är i avställningsdrift
-R3 planeras vara i drift till 2041
-R4 planeras vara i drift till 2043

Forsmarks Kraftgrupp AB (majoritetsägare Vattenfall):
-F1 planeras vara i drift till år 2040
-F2 planeras vara i drift till år 2041
-F3 planeras vara i drift till år 2045

Dessutom utför Vattenfall nedmontering och rivning av kärnkraftvärmeverket Ågesta (Ågestareaktorn) som ägs av Vattenfall AB . (Läs mer under menyn andra kärntekniska anläggningar)

Länkar för vidare läsning:
Barsebäck 1–2
Barsebäcks reaktorer stängdes permanent 1999 respektive 2005. Det sista använda kärnbränslet transporterades till det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn år 2006. De första nedmonteringsprojekten (segmentering av reaktorernas interndelar) började utföras 2016. Den storskaliga nedmonteringen och rivningen börjades 2020. Båda turbinanläggningar och generatorer är demonterade. Barsebäck 1:s reaktortank demonterades 2021 och Barsebäck 2:s reaktortank kommer att demonteras 2022. Parallellt pågår demontering av system i reaktorbyggnaderna.

Läs mer om avveckling av Barsebäck på Unipers webbplats:
https://www.uniper.energy/sverige/karnkraft/karnkraftens-avveckling-och-...
https://www.uniper.energy/barseback/
BLOGG: Inside Barsebäck:
https://www.uniper.energy/sverige/nyheter/inside-barseback/

Oskarshamn 1–2
O1 och O2 är sedan 2017 respektive 2016 permanent avstängda och nedmontering och rivning påbörjades 2019. Det använda kärnbränslet har transporterats till Clab i Oskarshamn. Reaktorernas interndelar är segmenterade. Båda turbinanläggningar och generatorer är demonterade. Oskarshamn 2:s reaktortank planeras att demonterades 2023 och Oskarshamn 1:s reaktortank 2024. Sedan 2021 pågår demontering av system i reaktorbyggnaderna.
Läs mer om avveckling på OKG:s webbplats:
Vårt uppdrag - OKG

Ringhals 1–2
R1 och R2 är sedan slutet av 2020 respektive 2019 permanent avstängda och båda är i avställningsdrift. Det använda kärnbränslet transporteras till mellanlagring i Clab. Nedmontering och rivning planeras att kunna påbörjas 2022.
Läs mer om avveckling av Ringhals 1 och 2 på Vattenfalls webbplats:
https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals/produktion/avveckling-ringhals-1-och-2

Industrin räknar med avveckling i tre etapper

Följande 6 st reaktorer: Barsebäck 1 och 2, Ringhals 1 och 2, Oskarshamn 1 och 2 räknas som den första etappen av avveckling som ska ske på 2020-talet. Därefter är planen att det blir en till etapp på 2040-talet då de övriga 6 st reaktorerna ska stängas.
Till sist är det en etapp som sker tidigast på 2070-talet då SKB:s mellanlager och anläggningar för slutförvar ska avvecklas.  Detta skapar utmaningar med kompetensförsörjning mellan etapperna, se mer under menyn Kompetensförsörjning för tre etapper avveckling.

SKB ansvarar för avveckling av sina anläggningar Clab och SFR samt för de planerade anläggningarna Clink (inkapslingsanläggningen för använt kärnbränsle), slutförvaret för använt kärnbränsle och slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall (SFL).

Rivningsplaner

Barsebäck 1-2 och Ringhals 1-2 planeras att rivas under 2020-talet. Planen är att Oskarshamn 1-2 ska friklassas på 2020-talet. Däremot planeras att reaktorbyggnaderna inte ska rivas konventionellt och marken återställas, förrän det är dags för Oskarshamn 3 att rivas.

Men rivningsavfall kommer inte kunna slutförvaras varken i SFR II på flera år, så det måste förvaras i mellanlager som uppförs på respektive anläggning, ända tills SFL har tagits i drift. Platserna kommer i så fall att vara kärntekniska anläggningar i många decennier framöver.