Tillståndsprocess om slutförvar för använt kärnbränsle

Den 27 januari 2022 har regeringen fattat beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen.

Här finns beslutet enligt miljöbalken:

Ladda ned (15.99 MB)

Här finns beslutet enligt kärntekniklagen:

Ladda ned (15.56 MB)

Nedan finns en beskrivning av tillståndsprocessen:

Beskrivning av parallella processer enligt miljöbalken och kärntekniklagen
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) lämnade sina ansökningar om tillstånd att få uppföra, inneha och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i mars 2011. Det krävs två olika tillstånd, ett enligt miljöbalken och ett enligt kärntekniklagen. Tillståndsprövningen är därför i två separata processer:

Regeringen har fattat beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen den 27 januari 2022.

Mark- och miljödomstolen beslutar om tillstånd efter tillåtlighetsprövningen, och det ska vara i enlighet med regeringens beslut. SSM beslutar om ytterligare villkor enligt kärntekniklagen.

Bilden nedan visar en översikt av processerna. Läs mer om beskrivningen av tillståndsprocessen i menyn till höger.

TillståndsprocessenLadda ned (596.93 KB)