Kärnavfallsrådets betydelse för processen gällande ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige

2022-12-07 Ladda ned (647.46 KB)

En utredning utförd av Oxford Research.

Nedan finns presentationen från 6 december 2022.

Ladda ned (373.21 KB)