Kärnavfallsrådets slutbetänkande - inför fortsättningen av pågående slutförvarsprocess och eventuella nya processer

2022-12-29 Ladda ned (1.4 MB)

Dnr Komm2022/00817/M 1992:A

Kärnavfallsrådet slutbetänkande (22 s) med bilagor.