Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2022

2022-12-29 Ladda ned (160.31 KB)

Dnr Komm2022/00816/M 1992:A 

Kärnavfallsrådet publicerar för sista gången sitt yttrande över SKB:s Fud-program. Denna gång har rådet endast haft tre månader på sig för sin granskning mot för tidigare nio månader.