Historik Kärnavfallsrådet

Från KASAM till Kärnavfallsrådet
Kärnavfallsrådets föregångare var Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor. Det bildades 1985 och kallades KASAM. KASAM var knutet till myndigheten Statens kärnbränslenämnd (SKN). När nämnden skulle läggas ner och övergå till Statens kärnkraftsinspektion (SKI) behölls namnet KASAM.

Rådet fick 1992 en mer fristående ställning som kommitté genom att regeringen beslutade om direktiv. I direktivet 1992:72 fick rådet namnet Statens råd för kärnavfallsfrågor, men KASAM användes parallellt med direktivets namn fram till 2007. Då ersattes KASAM med Kärnavfallsrådet, medan Statens råd för kärnavfallsfrågor fortfarande är det formella namnet. 2009 kom tilläggdirektivet 2009:31 som ersatte direktivet från 1992. Rådet har nu ett nytt tilläggsdirektiv 2018:18.