Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2022-12-29

Dnr Komm2022/00817/M 1992:A

Kärnavfallsrådet slutbetänkande (22 s) med bilagor.

Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
2022-12-29

Dnr Komm2022/00816/M 1992:A 

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2022-12-29

Kärnavfallsrådets Informationsblad Nr 2:2022 som bygger på rådets studiebesök till Paris i oktober 2022.

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2022-12-07

En utredning utförd av Oxford Research.

Nedan finns presentationen från 6 december 2022.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2022-12-06
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2022-10-19
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2022-09-08

Skrivelse till regeringen med vårt diarienummer Komm2022/00461/M 1992:A.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2022-09-06
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2022-05-10
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2022-03-22
Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2022-03-01
Omslagsbild SOU 2022:07
Kategori: 
Kunskapslägesrapporter
Datum: 
2022-03-01

 

Läs pressmeddelandet nedan:

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2022-01-27
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2022-01-18
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2022-01-10

Sidor