Seminarium om KLR 2022 och processen framåt

2022-05-11

Seminarium om KLR 2022 och processen framåt efter regeringens beslut

Den 11 maj  2022 samlades olika aktörer på Piperska muren. Syftet med seminariet var dels att presentera kunskapslägesrapporten 2022
SOU 2022:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022 – Samhället, tekniken och etiken | Kärnavfallsrådet (karnavfallsradet.se)

Dels att samla olika slutförvarsaktörer och få en gemensam bild av vad som utgör processen framåt när det gäller ett slutförvar för använt kärnbränsle efter regeringens beslut – vad vet vi och vad behöver klaras ut mer.

Ladda ner programmet här:

Ladda ned (240.54 KB)

Presentationerna återfinns nedan 

Kompetensförsörjning och utveckling av referensutformningen
Ingmar Persson, Kärnavfallsrådet, Korrosionsfrågor hos kopparkapseln.

Ladda ned (199.96 KB)

Hannu Hänninen, Kärnavfallsrådet, Mekaniska egenskaper hos koppar och gjutjärn.

Ladda ned (2.39 MB)

Ingmar Persson, Kärnavfallsrådet, Kompetensutveckling (KLR 2020).

Ladda ned (232.23 KB)

Allan Hedin, SKB, Forskning och utveckling för kapsel- och bentonitfrågor i SKB:s Fud-program 2022

Ladda ned (1.74 MB)

Teknik i samhället – sociotekniska perspektiv på slutförvar och säkerhet
Linda Soneryd, Kärnavfallsrådet:

Ladda ned (431.91 KB)

Hans Forsström, Senior Adviser, SKB International, kommentar (ingen power point) 

Små modulära reaktorer: vad för de med sig och vad lämnar de efter sig?
Sophie Grape, Kärnavfallsrådet:

Ladda ned (763.5 KB)

Information från olika aktörer om dagsläget i processen när det gäller ett slutförvar för använt kärnbränsle

Kärnavfallsrådet, Ingvar Persson, (om processen enligt Miljöbalken):

Ladda ned (44.09 KB)

SSM, Elisabet Höge:

Ladda ned (283.31 KB)

SKB, Anna Porelius

Ladda ned (969.36 KB)

Oskarshamns kommun, Rolf Persson (ingen power point)

Östhammars kommun, Anna Bergsten

Ladda ned (297.91 KB)

Milkas, Herbert Henkel

Ladda ned (1.74 MB)

MKG, Johan Swahn

Ladda ned (1.85 MB)

Kärnavfallsrådet, Tuija Hilding-Rydevik 

Ladda ned (192.47 KB)